Zastosowanie: Konektorowa głowica kątowa pr..." />
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Głowice kablowe sn

GŁOWICA KONEKTOROWA KĄTOWA WTYKOWA 250 A K158LR

Zastosowanie:

Konektorowa głowica kątowa przeznaczona jest do wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające, silniki itp., jak również do łączenia kabli z sobą i ich rozgałęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów.

Głowicę konektorową kątową można zastosować z:

 • przepustem olejowym (K)180AR-1, AR-2, AR-3,
 • przepustem powietrznym 180A-24P-O,
 • zaślepką izolacyjną głowicy (K)150DP, (K)151SOP,
 • zaślepką uziemiającą głowicy 250GP,
 • złączem dwugniazdowym typu T (K)150T, (K)200T,
 • złączem dwugniazdowym typu X (K)200X,
 • złączem dwugniazdowym prostym (K)150S,
 • złączem dwugniazdowym redukcyjnym (K)400RTPA, (K)676RTPA,
 • gniazdem prostym (K)151SP,
 • rozgałęźnikiem liniowym trójpunktowym (K)1501J3-U-8, czteropunktowym (K)1501J4-U-8,
 • ogranicznikiem przepięć 156SA pośrednio przez (K)150T, (K)150S lub (K)200T
 • innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończenie interface A.

Głowice odpowiednio zamontowane na powyższych elementach posiadają stopień ochrony IP67.

Konstrukcja i wymiary głowicy:

 1. Bolec kontaktowy
 2. Warstwa przewodząca z EPDM
 3. Dotykowo bezpieczna zewnętrzna warstwa EPDM
 4. Mostek do osadzenia strzemiączka
 5. Strzemiączko mocujące
 6. Kapturek wskaźnika napięcia
 7. Pojemnościowy wskaźnik napięcia
 8. Warstwa izolacyjna z EPDM
 9. Adapter ekranu kabla
 10. Oczko uziemienia
 11. Końcówka kablowa z gwintem

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidłowym montażu głowicy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku niezamierzonego dotyku powierzchni głowicy konektorowej.

Typ głowicy Napięcie Prąd Przekrój żyły roboczej
Al lub Cu
U [kV] Um [kV] Ir [A] min [mm2] max [mm2]
158LR 6/10 (12) 250 25 120
K158LR 12/20 (24) 250 25 120

Przekroje 10, 16 i 150 mm2 za zapytaniem

Zawartość zestawu:

Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)158LR zawiera następujące elementy:

Tabela doboru głowicy konektorowej kątowej *:

Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej kątowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę kątową.

Napięcie znamionowe
U0/U [kV]
Przekrój żyły
roboczej [mm2]
Typ głowicy w zależności od
materiału żyły roboczej
Miedź Aluminium
6/10 25 158LR/G-11-25(K)M-11-2 158LR/G-11-25(K)M-12-2
35 158LR/G-13-35(K)M-11-2 158LR/G-13-35(K)M-12-2
50 158LR/G-13-50(K)M-11-2 158LR/G-13-50(K)M-12-2
70 158LR/G-13-70(K)M-11-2 158LR/G-13-70(K)M-12-2
95 158LR-FG-95(K)M-11-2 158LR-FG-95(K)M-12-2
120 158LR-GAB-120(K)M-11-2 158LR-GAB-120(K)M-12-2
12/20 25 K158LR/G-13-25(K)M-11-2 K158LR/G-13-25(K)M-12-2
35 K158LR-FG-35(K)M-11-2 K158LR-FG-35(K)M-12-2
50 K158LR-FG-50(K)M-11-2 K158LR-FG-50(K)M-12-2
70 K158LR-GAB-70(K)M-11-2 K158LR-GAB-70(K)M-12-2
95 K158LR-GH-95(K)M-11-2 K158LR-GH-95(K)M-12-2
120 K158LR-GH-120(K)M-11-2 K158LR-GH-120(K)M-12-2

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 35 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej wynosi 19,1 mm, należy dobrać głowicę konektorową kątową o oznaczeniu K158LR-FG-35(K)M-11-2.

Wymagania techniczne i standardy:

Głowica konektorowa kątowa spełnia wymagania techniczne i standardy budowy określone w normie CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181. Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu:

Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

* Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania: