Zastosowanie: Głowica konektorowa kątowa pr..." />
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Głowice kablowe sn

GŁOWICA KONEKTOROWA KĄTOWA TYPU L 630 A K400LB

Zastosowanie:

Głowica konektorowa kątowa przeznaczona jest do wnętrzowego i napowietrznego podłączania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń takich jak transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające, silniki itp., jak również do łączenia z sobą kabli i rozgałęziania ich za pomocą odpowiednich akcesoriów.

Głowicę konektorowa kątową można zastosować z:

 • przepustem olejowym (K)400AR-3, (K)400AR-4,
 • przepustem powietrznym 400A-24B,
 • zaślepką izolacyjną głowicy (K)400SOP-B,
 • zaślepką uziemiającą głowicy 400GP-B,
 • złączem dwugniazdowym (K)400CP-SC (K)440CP,
 • złączem dwugniazdowym redukcyjnym (K)400RTPA,
 • ogranicznikiem przepięć 400PB,
 • innymi urządzeniami wyposażonymi w zakończenie interface C.

Konstrukcja i wymiary głowicy:

 1. Zatyczka (bez pojemnościowego wskaźnik napięcia)
 2. Śruba mocująca
 3. Gwintowana tuleja redukcyjna M16/M10
 4. Końcówka kablowa
 5. Warstwa przewodząca z EPDM
 6. Warstwa izolacyjna z EPDM
 7. Dotykowo bezpieczna zewnętrzna warstwa EPDM
 8. Reduktor kabla
 9. Przewód uziemiający

Zewnętrzna ekranowana warstwa z EPDM zapewnia, przy prawidłowym montażu głowicy, całkowite bezpieczeństwo w przypadku niezamierzonego dotyku powierzchni głowicy konektorowej.

Typ głowicy Napięcie Prąd Przekrój żyły roboczej
Al lub Cu
U [kV] Um [kV] Ir [A] min [mm2] max [mm2]
430LB 6/10 (12) 630 25 300
K430LB 12/20 (24) 630 25 300

Przekroje 10 i 16 mm2 za zapytaniem

Zawartość zestawu:

Kompletny zestaw głowicy konektorowej kątowej (K)400LB zawiera następujące elementy:

Tabela doboru głowicy konektorowej kątowej *:

Aby ustalić symbol zamawianej głowicy konektorowej kątowej należy znać napięcie znamionowe, przekrój i materiał żyły roboczej kabla, dla którego chcemy dobrać głowicę.

Napięcie znamionowe
U0/U [kV]
Przekrój żyły
roboczej [mm2]
Typ głowicy w zależności od
materiału żyły roboczej
Miedź Aluminium
6/10 25 400LB-11-25(K)M-11-2 400LB-11-25(K)M-12-2
35 400LB-11-35(K)M-11-2 400LB-11-35(K)M-12-2
50 400LB-11-50(K)M-11-2 400LB-11-50(K)M-12-2
70 400LB-15-70(K)M-11-2 400LB-15-70(K)M-12-2
95 400LB-15-95(K)M-11-2 400LB-15-95(K)M-12-2
120 400LB-19-120(K)M-11-2 400LB-19-120(K)M-12-2
150 400LB-19-150(K)M-11-2 400LB-19-150(K)M-12-2
185 400LB-19-185(K)M-11-2 400LB-19-185(K)M-12-2
240 400LB-22-240(K)M-11-2 400LB-22-240(K)M-12-2
300 400LB-22-300(K)M-11-2 400LB-22-300(K)M-12-2
12/20 25 K400LB-15-25(K)M-11-2 K400LB-15-25(K)M-12-2
35 K400LB-15-35(K)M-11-2 K400LB-15-35(K)M-12-2
50 K400LB-15-50(K)M-11-2 K400LB-15-50(K)M-12-2
70 K400LB-19-70(K)M-11-2 K400LB-19-70(K)M-12-2
95 K400LB-19-95(K)M-11-2 K400LB-19-95(K)M-12-2
120 K400LB-22-120(K)M-11-2 K400LB-22-120(K)M-12-2
150 K400LB-22-150(K)M-11-2 K400LB-22-150(K)M-12-2
185 K400LB-22-185(K)M-11-2 K400LB-22-185(K)M-12-2
240 K400LB-27-240(K)M-11-2 K400LB-27-240(K)M-12-2
300 K400LB-27-300(K)M-11-2 K400LB-27-300(K)M-12-2

Przykład:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm2, którego średnica izolacji żyły roboczej wynosi 24,9 mm, należy dobrać głowicę konektorową kątową o oznaczeniu K400LB-22-120(K)M-12-2.

Wymagania techniczne i standardy:

Głowica konektorowa kątowa spełnia wymagania techniczne i standardy budowy określone w normie CENELEC HD 629.1, EN 50180 i EN 50181. Posiada pozytywną Opinię Techniczną Instytutu Energetyki w Warszawie nr lEn - EWP - 532/06.

Próba wyrobu:

Każda głowica konektorowa przed opuszczeniem fabryki zostaje poddana próbie wyrobu łącznie z pomiarem wyładowań niezupełnych i próbie napięciowej.

* Ważna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montażu na jednożyłowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).

Inne rozwiązania: