ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mufy kablowe sn

MUFA ZIMNOKURCZLIWA PRZEJŚCIOWA W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ TYPU QS2000E seria 93-FS 236-3PL

Mufa przejściowa typu QS2000E serii 93-FS 236-3PL do łączenia trójżyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekajacym i powłoce ołowianej z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia 8,7/15 kV i 12/20 kV.

Zakres stosowania:

Mufa QS2000E serii 93-FS 236-3PL przeznaczona jest do łączenia trzech jednożyłowych kabli o izolacji z polietylenu termoplastycznego i usieciowanego typu YH/A/KX, YH/A/KXS, XH/A/KXS, XUH/A/KXS, XRUH/A/KXS z trójżyłowym kablem o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H/A/KnFty(A) o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i 12/20 kV i przekrojach znamionowych żył roboczych/powrotnych 25... 240 mm2.
Mufy typu QS2000E serii 93-FS 236-3PL mogą być stosowane w sieciach kablowych energetyki zawodowej i przemysłowej.

Konstrukcja mufy:

  • połączenie żył roboczych – złączka zaprasowywana prosta lub śrubowa,
  • odtworzenie ekranu na złączce – taśma półprzewodząca samospajalna SCOTCH 13,
  • odtwarzanie izolacji i ekranu na izolacji – prefabrykat zimnokurczliwy,
  • połączenie żył powrotnych – rękaw z plecionki miedzianej,
  • uszczelnienie kabla trzyżyłowego – głowiczki trójpalczaste termokurczliwe
  • osłona zewnętrzna mufy – rura termokurczliwa.

L – ok. 1000 mm

Dobór muf QS2000E serii 93-FS 236-PL:

Typ mufy Napięcie znamionowe Przekrój
znam. [mm2]
93-FS 236-3PL 8,7/15 kV i 12/20 kV 25 - 240

Dla kabli tworzywowych o napięciu znamionowym 8,7/15 kV i przekrojach żył roboczych 25 – 70 mm2 oraz dla kabli tworzywowych o napięciu znamionowym 12/20 kV i przekrojach żył roboczych 25 – 35 mm2, należy zastosować adapter nasuwany na izolację tych kabli.

Narzędzia niezbędne do wykonania mufy:

  • praska do zaprasowywania złączek lub klucze nasadowe, imbusowe,
  • korowarka,
  • palnik na gaz propan butan,
  • standardowe narzędzia monterskie.

Montaż mufy:

Montaż mufy typu 93-FS 236-3PL należy wykonywać ściśle wg załączonej do zestawu Instrukcji Montażu.

Jakość:

Konstrukcja mufy jest zgodna z wymaganiami normy PN-90/E-06401 i posiada OCENĘ TECHNICZNĄ Nr IEn-EWP-623/2008 wydaną 07.03.2008 przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

Dla zainteresowanych odbiorców prowadzimy szkolenia monterów montażu ww mufy.