ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mufy kablowe nn

MUFA TERMOKURCZLIWA PRZELOTOWA TYPU MP-DM ZS

Mufa przelotowa typu MP-DM ZS do łączenia kabli typu Y/A/KXS, Y/A/KY o napięciu znamionowym 0,6/1 kV i przekrojach znamionowych żył 16...240 mm2. Żyły łączone w złączce śrubowej

Zakres stosowania:

Mufa MP-DM ZS jest przeznaczona do łączenia czterożyłowych kabli typu Y/A/KY o izolacji z polichlorku winylu i kabli typu Y/A/KXS o izolacji z polietylenu usieciowanego, o napięciu znamionowym 0,6/1 kV i przekrojach znamionowych żył roboczych 4x16...4x240 mm2.
Mufy typu MP-DM ZS mogą być stosowane w sieciach kablowych energetyki zawodowej i przemysłowej.

Konstrukcja mufy:

  • połączenie żył roboczych – złączka śrubowa do żył AL i Cu lub żył Al,
  • odtworzenie izolacji – rury termokurczliwe,
  • osłona zewnętrzna mufy – rura termokurczliwa.

Wymiary mufy MP-DM ZS:

L = 530 mm dla kabli 4x16 – 4x50 mm2,
L = 550 mm dla kabli 4x50 – 4x150 mm2,
L = 870 mm dla kabli 4x185 – 4x240 mm2.

Dobór muf MP-DM ZS:

Typ zestawu Napięcie znamionowe Przekrój znamionowy
[mm2]
MP-DM ZS 16-35 0,6/1 kV 4x16-35 Al 4x16-25 Cu
MP-DM ZS 50-150 0,6/1 kV 4x50-150 Al 4x35-120 Cu
MP-DM ZS 185-240 0,6/1 kV 4x185-240 Al 4x120-240 Cu

Uwaga: W przypadku łączenia kabli z żyłami miedzianymi, na zamówieniu należy zaznaczyć, że zestaw przeznaczony jest do łączenia tego typu kabli.

Narzędzia niezbędne do wykonania mufy:

  • klucz nasadowy sześciokątny, klucz ampulowy,
  • palnik na gaz propan butan,
  • standardowe narzędzia monterskie.

Montaż mufy:

Montaż mufy MP-DM ZS należy wykonywać ściśle wg załączonej do zestawu Karty Montażowej.

Jakość:

Konstrukcja mufy jest zgodna z wymaganiami normy PN-90/E-06401 oraz PN-76/E-05125. Ocena Techniczna Instytutu Energetyki Nr IEn-EWP-636/08.

Informacje dodatkowe:

Dla zainteresowanych odbiorców prowadzimy szkolenia monterów z udziałem konstruktorów ww mufy.