ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ENERGOTEST

NOWOCZESNY
OSPRZĘT
KABLOWY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Cennik

MUFY KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 0,6/1 kV

MUFA PRZELOTOWA TERMOKURCZLIWA TYPU MP-DM ZS 0,6/1 kV
Nazwa produktu Przekrój żył roboczych Cena cennikowa Min. wielkość zamówienia
Mufa MP-DM ZS 1/16-35 4x16-35 mm2 89,00 zł 1
Mufa MP-DM ZS 1/50-150 4x50-150 mm2 130,00 zł 1
Mufa MP-DM ZS 1/185-240 4x185-240 mm2 197,00 zł 1

TYP KABLA: Y/A/KXS, Y/A/KY
Zestaw ze złączkami śrubowymi

MUFA PRZEJŚCIOWA TERMOKURCZLIWA TYPU MPX-ZS-1  0,6/1 kV
Nazwa produktu Przekrój żył roboczych [mm2] Cena cennikowa Min. wielkość
zamówienia
Mufa MPX-ZS-1 10-35 -3/4 3x16-35 z 4x10-35 160,00 zł 1
Mufa MPX-ZS-1 50-150 -3/4 3x50-150 z 4x50-150 210,00 zł 1
Mufa MPX-ZS-1 185-240 -3/4 3x185-240 z 4x185-240 340,00 zł 1
Mufa MPX-ZS-1 10-35 -4/4 4x16-35 z 4x10-35 130,00 zł 1
Mufa MPX-ZS-1 50-150 -4/4 4x50-150 z 4x50-150 195,00 zł 1
Mufa MPX-ZS-1 185-240 -4/4 4x185-240 z 4x185-240 300,00 zł 1

TYP KABLA: AK/n/FtA, K/n/FtA (trzyżyłowe) z Y/A/KY, Y/A/KXS (czterożyłowe)
AK/n/FtA, K/n/FtA (czterożyłowe) z Y/A/KY, Y/A/KXS (czterożyłowe)
Zestaw ze złaczkami śrubowymi

MUFA PRZELOTOWA TERMOKURCZLIWA TYPU ET-MP5Cu  NA NAPIĘCIE 0,6/1 kV
Nazwa produktu Rozmiar Cena cennikowa Min. wielkość zamówienia
ET-MP5Cu6 6 mm2 65,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu10 10 mm2 65,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu16 16 mm2 65,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu25 25 mm2 65,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu35 35 mm2 65,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu50 50 mm2 75,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu70 70 mm2 75,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu95 95 mm2 90,00 zł 1 szt
ET-MP5Cu120 120 mm2 90,00 zł 1 szt

TYP KABLA:  YKY, YKXS (pięciożyłowe)
Zestaw zawiera złączki

MUFY ROZGAŁĘŹNE ŻYWICZNE TYPU OSZ 0,6/1 kV
Nazwa produktu Przekrój żył roboczych [mm2]
kabel główny/kabel odgałęźny
Cena cennikowa Min. wielkość zamówienia
Mufa OSZ 16-35 4x16-35/4x6-50/70 307,00 zł 1
Mufa OSZ 35-70 4x35-70/4x6-50/70 283,00 zł 1
Mufa OSZ 70-150 4x70-150/4x6-50/70 283,00 zł 1
Mufa OSZ 120 4x95-150/4x6-120/150 604,00 zł 1
Mufa OSZ 185 4x185/4x6-70/95 505,00 zł 1
Mufa OSZ 240 4x240/4x6-70/95 585,00 zł 1

TYP KABLA: Y/A/KXS, Y/A/KYDYSTRYBUTOR DZIAŁU
ELEKTROENERGETYCZNEGO 3M