Archiwum kategorii: Głowice kablowe nn

Głowica napowietrzna typu GN-1 do zakańczania kabli typu Y(X)/A/KXS, Y/A/KY, o napięciu znamionowym 0,6/1 kV.

Zakres stosowania:

Głowice typu GN-1 przeznaczone są do zakańczania w warunkach napowietrznych jednożyłowych kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego typu Y(X)/A/KXS oraz z polwinitu typu Y/A/KY o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, i przekrojach 16-240 mm2.

Konstrukcja głowicy:

Dobór głowic GN-1:

Typ głowicy Napięcie znamionowe Przekrój znam. żył
roboczych [mm2]
GN-1 16-50 0,6/1kV 16 ... 50
GN-1 70-150 0,6/1kV 70 ... 150
GN-1 185-240 0,6/1kV 185 ... 240

Narzędzia niezbędne do wykonania głowicy:

Montaż głowicy:

Montaż głowicy GN-1 należy wykonywać ściśle wg załączonej do zestawu Instrukcji.

Jakość:

Głowice GN-1 spełniają wymagania normy PN-76/E-05125.

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość dostarczania zestawów montażowych głowic GN-1 do kabli jedno oraz trzyżyłowych o napięciu znamionowym 0,6/1 kV.